SVETAINĖS WWW.PIROTECHNIKA-FEJERVERKAI.LT NAUDOJIMO TAISYKLĖS IR SĄLYGOS:

Bendra Informacija

Čia pateikiamos interneto svetainės “Svetainės Naudojimo Taisyklės ir Sąlygos” bei “Prekių Pirkimo ir Pristatymo Sąlygos” yra taikomos visiems santykiams tarp svetainės “Pirotechnika-fejerverkai” ir šios svetainės lankytojų. Taip pat visiems sandoriams vykdomiems interneto svetainėje www.pirotechnika-fejerverkai.lt. Tam, kad vėliau jums kiltų kuo mažiau neaiškumų ar klausimų, prašome dar prieš pradedant naudotis mūsų svetaine atidžiai ir nuosekliai persiskaityti bendradarbiavimo sąlygas.

Taisyklių pakeitimai

“Pirotechnika-fejerverkai” pasilieka sau teisę laikas nuo laiko, be jokio atskiro įspėjimo pakeisti “Svetainės Naudojimo Taisykles ir Sąlygas” bei “Prekių Pirkimo ir Pristatymo Sąlygas”, visiškai ar iš dalies pakeičiant kai kuriuos taisyklių punktus arba papildant juos naujomis taisyklėmis ir prekių pirkimo bei pristatymo sąlygomis. Ryšium su tuo prašome jūsų ir ateityje laikas nuo laiko paskaityti mūsų svetainės punktus “Svetainės Naudojimo Taisyklės ir Sąlygos” bei “Prekių Pirkimo ir Pristatymo Sąlygos”, kad įsitikintumėte ar nėra padaryta kokių nors pakeitimų. Jūsų lankymasis svetainėje ir jos naudojimas po tokių pakeitimų reiškia, kad jūs besąlygiškai sutinkate su naujomis “Svetainės Naudojimo Taisyklėmis ir Sąlygomis” ir “Prekių Pirkimo ir Pristatymo Sąlygomis” ir jos jums yra pilnai priimtinos.

Lankytojų registracija

Norėdamas užsisakyti prekių iš mūsų el. parduotuvės bet kuris svetainės lankytojas, turi užsiregistruoti mūsų internetinėje svetainėje www.pirotechnika-fejerverkai.lt. Norint užsiregistruoti yra būtina pateikti: Lankytojo vardą; pavardę, adresą; telefono numerį ir kitus prekių pristatymui būtinus lankytojo duomenis. Tuo pačiu svetainės lankytojas patvirtina, jog registracijos metu yra sulaukęs ne mažiau kaip 18 metų amžiaus ir yra įgijęs visišką teisinį veiksnumą. “Pirotechnika-fejerverkai” iš savo pusės patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. “Pirotechnika-fejerverkai” įsipareigoja neatskleisti tokio pobūdžio informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus “Pirotechnika-fejerverkai” veiklos partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su lankytojo užsakymo pateikimu bei tinkamu vykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės lankytojo informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais yra derinamos su pačiu lankytoju. Visais kitais atvejais bet kokie lankytojo asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tretiesiems asmenims tik LR teisės aktuose numatytais atvejais. Svetainės lankytojas užsiregistravęs svetainėje “Pirotechnika-fejerverkai” ir užsakydamas joje prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Tuo atveju, jeigu svetainės lankytojas atskleidžia savo prisijungimo duomenis tretiesiems asmenims, svetainė “Pirotechnika-fejerverkai” yra atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės, t.y. išaiškėjus tokiam atvejui turi teisę arba iš viso neaptarnauti asmens su svetimais prisijungimo duomenimis arba neatsako prieš registruotą lankytoją, jeigu tretieji asmenys įsigyja prekių lankytojo vardu internetinėje parduotuvėje. “Pirotechnika-fejerverkai ” patvirtina, jog registracijos faktas tuo pačiu dar nereiškia, jog registruotam lankytojui bus siunčiami informaciniai pranešimai, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui. Lankytojui pageidaujant gauti “Pirotechnika-fejerverkai ” informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.

Prekės ir prekių kainos

Visos prekių kainos svetainėje yra nurodytos Litais (LTL), įskaitant PVM, tačiau neįskaičiuojant prekių pristatymo kainos. Mes pasiliekame teisę keisti puslapyje reklamuojamas prekių kainas bet kuriuo metu, tačiau galime tai daryti tik prieš priimdami užsakymą. Mes priimame visus užsakymus puslapyje esančioms prekėms, atsižvelgdami į užsakomų prekių prieinamumą užsakymo priėmimo metu. Jei jūsų užsakymas negali būti įvykdytas, ar gali būti įvykdytas nepilnai, mes jums apie tai pranešime ir kaip galima skubiau grąžinsime pinigus už prekę, kuri tuo metu nebuvo mums prieinama ir negali būti pristatyta per numatytą pristatymo laikotarpį.

Prekės atitikimas prekybiniam pavyzdžiui

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nors mes ir bandome prekių nuotraukose kuo tiksliau perteikti prekės išvaizdą, realybėje prekė gali atrodyti kiek kitaip ir gali šiek tiek skirtis nuo to, kaip prekė yra atvaizduota jūsų kompiuterio monitoriuje. Pranešame jums, kad mes negalėsime priimti produktų atgal tik dėl šios priežasties, taigi, jeigu turite bent menkiausių abejonių dėl pageidaujamos pirkti prekės, rekomenduojame Jums iš pradžių pasikonsultuoti su mūsų konsultantais, kurių kontaktiniai telefonai yra nurodyti svetainės skiltyje “KONTAKTAI“ arba pateikti užklausą el. paštu, adresu: info@pirotechnika-fejerverkai.lt ir gauti pilną bei išsamią informaciją apie planuojamą įsigyti gaminį.

Netikslumai

Mes dedame daug pastangų tam, kad visa talpinama svetainėje informacija būtų teisinga ir pilnai atitiktų tikrovę, tiek kiek mes patys tuo metu esame informuoti. Tačiau “Pirotechnika-fejerverkai” darbuotojai niekada nėra garantuoti patys, ir negali suteikti jokių garantijų jums, dėl bet kurios svetainėje esančios medžiagos tikslumo, aktualumo ir išsamumo.

Nuorodos

Gali būti, kad šioje mūsų svetainėje jūs atrasite nuorodų, siūlančių jums prisijungti prie kitų, trečiųjų šalių kontroliuojamų, interneto svetainių. Taip pat gali būti, kad trečiųjų asmenų svetainėse jūs atrasite nuorodas kurios jums leis prisijungti prie šios mūsų svetainės iš trečiųjų šalių svetainių. Susietos trečiųjų šalių svetainės nėra pavaldžios “Pirotechnika-fejerverkai”, ir tokiais atvejais “Pirotechnika-fejerverkai” negali būti laikoma atsakinga už jokį, nuorodomis tarpusavyje susijusių, svetainių turinį arba bet kokią nuorodą, kurią pateikia jums tokia susijusi svetainė. Tokių nuorodų egzistavimas jokiu būdu savaime nereiškia, kad “Pirotechnika-fejerverkai” dalyvauja kažkokiuose trečiųjų šalių projektuose, ar gali būti kitaip atsakinga už trečiosios šalies puslapio, kuriame gali būti randama nuoroda, turinį arba yra atsakinga už bet kokius tokius susijusios svetainės siūlomus produktus ar paslaugas.

Autorinės teisės

Visas svetainės turinys, įskaitant, bet neapsiribojant prekių dizainais, nuotraukomis, garsine ir vaizdine medžiaga, tekstais, grafika ir kita informacija pateikiama šioje svetainėje, visos svetainės dalys ir priedai, yra autorinių teisių apsaugos objektas ir išskirtinai priklauso UAB POLONEZAS, adresas Naugarduko g. 97, Vilnius. Visas autorinės teisės yra saugomos ir ginamos Lietuvos Respublikos bei Europos Bendrijos teisės aktų. Svetainės turinys negali būti kopijuojamas, platinamas, perduodamas ar panaudojamas, išskyrus trumpalaikį panaudojimą išimtinai tik savo asmeninėms reikmėms ir tik gavus išankstinį raštišką sutikimą iš UAB POLONEZAS atsakingų už svetainės turinį darbuotojų.

Licencijos ir lankytojų teisės

Jūs neturite galimybės įgyti jokių teisių į šios svetainės turinį, išskyrus jums suteikiamas labai ribotas teises naudotis informacija pačioje svetainėje tuo metu kai esate prie jos prisijungę ir tik taip, kaip kad numato čia išdėstytos svetainės naudojimo sąlygos ir taisyklės. Apart to, kaip kad numato šiame skyriuje išdėstytos sąlygos ir taisyklės, jūs negalite kopijuoti, keisti, modifikuoti, atgaminti, išardyti, rekonstruoti, spausdinti, platinti, paskelbti, rodyti, įkelti, kurti išvestinių darbų ar perduoti kažkuriai trečiai šaliai, arba bet kokiu kitu būdu panaudoti mūsų svetainės turinio.

Leidimai

Neturint išankstinio raštiško UAB POLONEZAS darbuotojų sutikimo jums nėra leidžiama atsisiųsti jokių svetainės dalių, sudarančių dalinį arba visą svetainės turinį. Jeigu norite gauti daugiau informacijos apie galimybes panaudoti savo ar visuomenės reikmėms mūsų Svetainės turinį, arba gauti leidimą panaudoti kažkurią iš mūsų svetainės dalių, prašome siųsti paklausimus adresu: info@pirotechnika-fejerverkai.lt. Šiam tikslui su jumis turi būti sudaryta speciali sutartis ir jums turi būti pateiktas atsakingo darbuotojo įgaliojimo nuorašas.

Atleidimas nuo sąlygų vykdymo ir galiojimo apribojimai

Jei bet kuri iš šio Susitarimo nuostatų yra užginčyta ir vėliau pripažinta negaliojančia bet kuriame kompetentingame LR teisme, tokios nuostatos negaliojimas neturi įtakos likusioms šio Susitarimo nuostatoms, kurios ir toliau lieka galioti pilna savo apimtimi.

Visas susitarimas kaip yra

Šis susitarimas galioja visas taip “kaip yra“ ir, kaip kad tai numato šiame dokumente išdėstytos Svetainės naudojimo sąlygos ir taisyklės, yra laikomas savanorišku susitarimu tarp svetainės kūrėjų ir svetainės lankytojų, kurie atskirai laikomi šio susitarimo šalimis. Tuo pačiu šis susitarimas nepakeičia jokių ankščiau sudarytų išankstinių susitarimų ar kitų susitarimų sudarytų tarp šalių žodžiu arba raštu. Jokie šios sutarties sąlygų skirtingi traktavimai negali apriboti arba panaikinti bet kurios šalies atsakomybės už sukčiavimą ar įstatymų nesilaikymą.

Jokių garantijų

“Pirotechnika-fejerverkai” neprisiima sau jokių papildomų įsipareigojimų arba garantijų ryšium su svetainės turiniu. Svetainės turinys yra pateikiamas toks "koks yra". Svetainėje nėra pateikiama jokių garantijų, nei konkrečių, nei numanomų. Svetainės lankytojas gali tikėtis siūlomų prekių atitikimo, LR ir EU teisės aktuose reglamentuotiems, bendriems prekių kokybės reikalavimams, taip pat tikėtis prekės tinkamumo konkrečiam tikslui, įvardintam prekės aprašyme, ir tik tiek tai yra leistina tikėtis pagal taikytiną LR ir EU teisę. Taip pat lankytojai gali tikėtis, kad svetainės veikla nepažeidžia jokių nuosavybės teisių, ir jokių trečiųjų fizinių bei juridinių asmenų turtinių ir neturtinių teisių. Tuo pačiu “Pirotechnika-fejerverkai” neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų, kad svetainėje esančios funkcijos veiks nepertraukiamai ir nesuteikia jokių garantijų, kad pati svetainė visuomet veiks nepertraukiamai, be klaidų, arba kad visi defektai bus ištaisyti per trumpą laiką. “Pirotechnika-fejerverkai” taip pat negarantuoja jums, kad mūsų svetainė yra suderinama su jūsų kompiuterio įranga arba, kad mūsų svetainės serveris veikia be jokių klaidų, kad jame nėra “virusų“, "kirminų" ar "Trojos arklių", todėl “Pirotechnika-fejerverkai” negali būti atsakinga už bet kokio pobūdžio žalą kurią gali patirti jūsų kompiuteris naudodamasis mūsų interneto prieiga. “Pirotechnika-fejerverkai” taip pat negali būti laikoma atsakinga už trečiųjų šalių teikiamas paslaugas, tokių paslaugų kokybę ir turinį. “Pirotechnika-fejerverkai”  taip pat neatsako ir už interneto linijas ir įrangą, kuriuos naudojate prisijungimui prie mūsų interneto svetainės. Šiame straipsnyje išdėstytos mūsų svetainės naudojimo sąlygos ir taisyklės neturi jokios įtakos svetinės lankytojams LR ir EU įstatymais garantuotoms ir juose įvardintoms, asmeninėms teisėms ir vartotojų teisėms bei pagal jas teikiamoms garantijoms.

Registruotų vartotojų forumas ir pasisakymai

Nors mes vertiname sąveika su registruotais savo puslapio lankytojais, skatiname diskusijas apie mūsų kompanijos produktus, gerbiame ir vertiname visas pastabas, toleruotame susijusių su mūsų tiesiogine veikla vaizdų, vaizdo įrašų ir bet kokio kito tipo medžiagos įkėlimą į mūsų puslapį, turime pareikšti, kad tokiais būdais paskelbta viešojoje interneto erdvėje informacija nebūtinai atspindi www.pirotechnika-fejerverkai.lt nuomonę ir mes nesame atsakingi už tokios informacijos turinį, tačiau mes visuomet pasiliekame sau teisę esant reikalui redaguoti jūsų paliktas pastabas atitikimo kalbos rašybai ir gramatikai tikslais, arba ištrinti žinutes, jei jos yra įžeidžiančio pobūdžio ar pažeidžia etikos, ar kitas visuomenėje priimtas normas. Oficialią mūsų kompanijos nuomonę įvairiais aktualiais įmonės klausimais gali reikšti tik mūsų įmonės arba įmonės padalinių darbuotojai, arba kiti įgalioti tokiems atvejams asmenys. Taip pat visi svetainės vartotojų pareiškimai ir vartotojų įkeliama į svetainę informacija negali prieštarauti pagrindinėms puslapio “Naudojimo Taisyklėms ir Sąlygoms” ir “Prekių Pirkimo ir Pristatymo Sąlygoms”. Jokia medžiaga esanti svetainėje negali būti kopijuojama be mūsų sutikimo. Skelbdami ar palikdami bet kokio asmeninio pobūdžio duomenis apie save mūsų svetainėje jūs tuo pačiu suteikiate mums leidimą naudoti šiuos duomenis, rinkodaros, reklamos bei vartojimo statistikos sudarymo tikslais.

Trečiųjų šalių nauda ir įsipareigojimai

Svetainės www.pirotechnika-fejerverkai.lt Naudojimo Taisyklės ir Sąlygos reguliuoja santykius tarp svetainės savininkų ir svetainės lankytojų ir yra taikomos tik šioms susitarimo šalims. Jokia šio Susitarimo nuostata nesiekiama sukurti jokių teisių, pareigų arba naudos jokiai trečiajai šaliai. Taip pat negalima tikėtis, kad ryšium su šiuo susitarimu bet kokia trečioji šalis bus įpareigota atlikti vienokius ar kitokius veiksmus.

Taikytina teisė

Pardavimai svetainėje, kaip ir visa likusi svetainės veikla, vykdomi prisilaikant LR Respublikoje galiojančių teisės aktų. Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad bet kokie ginčai iškilę iš santykių atsiradusių šioje svetainėje paliekami spręsti išimtinę tvarka tik LR Respublikos teismams. www.pirotechnika-fejerverkai.lt internetinio puslapio “Svetainės Naudojimo Taisyklės ir Sąlygos” ir “Prekių Pirkimo ir Pristatymo Sąlygos” yra taikomos visiems pirkimo užsakymams šioje svetainėje ir yra priimamos be pakeitimų. Šios sąlygos neturi ir negali turėti įtakos jokioms, LR įstatymuose numatytoms, bendroms teisėms ar joms prieštarauti.